Privatumo politika

UAB "Vendiplas" TINKLAPIO PRIVATUMO POLITIKA

Įmonė UAB "Vendiplas" įsipareigoja saugoti Jūsų privatumą, kol naudojatės jos tinklapiu, pasiekiamu internetu adresu http://www.Vendiplas.lt ir www.vendiplas.com.

UAB "Vendiplas" negali kaupti jokios Jūsų asmeninės informacijos. UAB "Vendiplas" gali kaupti Jūsų IP adresus, lankymosi tinklapyje laiką, trukmę, lankytas tinklapio vietas, t.y. informaciją, kuri reikalinga tinklapio efektyvumo statistikai. Ši informacija neatskleidžia Jūsų tapatybės. UAB "Vendiplas" įsipareigoja neperduoti šios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus LR teisės aktuose numatytais atvejais.

UAB "Vendiplas" tinklapis nepersiunčia iš Jūsų kompiuterio jokios asmeninės informacijos.

UAB "Vendiplas" pasilieka teisę be perspėjimo pakeisti Privatumo politiką. Prašome sekti galimus pakeitimus, nes įmonė neįsipareigoja apie juos pranešti.

„Vendiplas“ kokybės politika:

Kompanijos „Vendiplas“ vadovybė užtikrina aukštą verslo kokybę bei siūlo klientams geriausias paslaugas. Mes raginame tiekėjus palaikyti šią mūsų iniciatyvą. Ši mūsų iniciatyva remiasi progresyviu valdymo būdu, kuris skatina kokybės kultūrą visoje kompanijoje bei tiekimo grandinėje.

Generalinis Direktorius yra ir Kokybės vadovas, kuris dirba kartu su Kokybės vadybininku, siekdami užtikrinti nepertraukiamą Kokybės valdymo sistemos tobulinimą visose kompanijos veiklos srityse. Tokiu būdu tikimės, kad kompanijos veikla taps efektyvesnė, o mūsų klientų lūkesčiai bus pasiekti ar viršyti. Mūsų galutinis tikslas – standarto BS EN ISO 9001:2000 gavimas (Europos kokybės standartas).

Toks kokybės lygis yra minimalus mūsų kompanijos reikalavimas, kadangi nuolat siekiame tobulumo. Kokybės valdymo sistemos efektyvumą tikrinsime suplanuoto audito metu bei iš vadovybės ataskaitų, kuriose nustatysime reikiamas koreguojančias ir prevencinias procedūras bei užtikrinsime jų savalaikį atlikimą.

Visas kompanijos „Vendiplas“ personalas supažindintas su šia iniciatyva ir raginamas aktyviai dalyvauti Kokybės valdymo sistemos tobulinime ir įgyvendinime.

Vendiplas Aplinkosaugos politika:

Vendiplas – jauna kompanija, veikianti skirtų maisto pramonei plastikinių sandėliavimo sistemų gamybos ir platinimo srityse. Mes rūpinamės mūsų veiklos poveikiu aplinkai. Mūsų užduotis – peržiūrėti kompanijos aplinkosaugos politiką, kad ji atitiktų standarto BS EN 14001: 2004 reikalavimus.

Užtikriname:

  • Aplinkos švarą;
  • Užterštumo prevenciją visose valdymo srityse;
  • Nuolatinio tobulėjimo programą;
  • Esamų bei planuojamų priimti nacionalinių ir federalinių įstatymų stebėjimą;
  • Natūralių išteklių naudojimo sumažinimą (pagal galimybes);
  • Atliekų sumažinimą bei maksimalų pakartotiną atliekų panaudojimą;
  • Pakavimo medžiagų atliekų mažinimą (pagal galimybes).

Savo verslui iškelsime aplinkosaugos tikslus, kurių įgyvendinimą tikrinsime patys vidinio audito metu arba, karts nuo karto, trečiųjų asmenų patikrinimo metu. Visi mūsų darbuotojai skatinami aktyviai dalyvauti įgyvendinant Aplinkosaugos valdymo sistemą, jiems bus pravesti atitinkami apmokymai. Visa tai turėtų užtikrinti tinkamą dėmesį aplinkosaugai, ypatingai gamybos vietos švarai.

Su mūsų Aplinkosaugos valdymo politiką supažindinome visus Vendiplas darbuotojus, tiekimo grandinės dalyvius bei visas kitas suinteresuotas šalis.

Vendiplas Sveikatos priežiūros ir saugumo politika:

Mūsų kompanijoje „Vendiplas“ mes skiriame daug dėmesio sveikatai ir saugumui, kaip tai pažymima Sveikatos ir saugumo darbe akte (1974). Tikimės, kad visi mūsų darbuotojai ir lankytojai,   dirbantys ar besilankantys mūsų ofise ar gamybinėse patalpose, rangovai ir kiti laikini darbuotojai taip pat prisidės prie mūsų. Manome, kad mūsų patalpose jie turi laikytis moralinių ir teisinių įsipareigojimų sau ir kitiems darbuotojams.

Stengdamiesi įgyvendinti visa tai praktikoje, mes:

1)      Darbo vietose iš anksto įvertiname ir stebime galimą sveikatos ir saugumo riziką darbo metu;

2)      Konsultuojamės su darbuotojais visais klausimais, susijusiais su jų sveikata ir saugumu darbo vietoje;

3)      Teikiame ir išlaikome saugią įrangą bei gamybos vietą;

4)      Užtikriname saugų darbą su žaliavomis, kurių kartais gali prireikti darbui;

5)      Teikiame informaciją, mokome ir stebime, kaip darbuotojai dirba su įranga;

6)      Užtikriname, kad visi darbuotojai būtų kompetentingi pavestai užduočiai atlikti;

7)      Apmokome darbuotojus (ir pakartotinai) darbui su įranga;

8)      Palaikome saugią ir sveiką darbo aplinką.

Reguliariai peržiūrėsime ir koreguosime sveikatos ir saugumo politiką.