Terminai

  1. Pirkėjui, užsakiusiam prekę, esančią tiekėjo sandėlyje, Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti pirkėjo užsakytas prekes nurodytu adresu per 1-3 darbo dienas nuo prekių apmokėjimo dienos.
  2. Jeigu užsakytos prekės nėra sandėlyje, apie vėlesnį pristatymo terminą Pirkėjas informuojamas atskiru pranešimu.
  3. Didelės apimties ar nestandartinių gaminių užsakymus Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti Pirkėjui ne vėliau kaip per 30 dienų po užsakymo patvirtinimo ir apmokėjimo.
  4. Jeigu Pardavėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, kadangi negali laiku pagaminti ar pristatyti Pirkėjo užsakytų prekių ar paslaugų, jis nedelsdamas apie tai informuoja Pirkėją ir kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 10 dienų, grąžina Pirkėjui įmokėtas sumas, jeigu nesutariamas kitas pristatymo terminas.